Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1966
Rozsah
215 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 115
Jazyk
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 37089
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Vorwort
Page Chapter number Title
5-10 Vorwort | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
[11]-39 I. | Die Vorhumanistische Zeitperiode : (bis zur Mitte des 15. Jh.) | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
[41]-132 II. | Die Zeit des Humanismus : (Mitte des 15. Jh. - Weisser Berg) | pdf icon Flodr, Miroslav
hidden-section Anmerkungen
Page Chapter number Title
133-169 Anmerkungen | pdf icon Flodr, Miroslav
hidden-section Beilagen
Page Chapter number Title
170-189 Beilagen | pdf icon Flodr, Miroslav
hidden-section Quellen und Literatur
Page Chapter number Title
190-196 Quellen und Literatur | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
197 Verzeichnis der Abkurzungen | pdf icon Flodr, Miroslav
Page Chapter number Title
198-203 Řecká a římská literatura v českých knihovnách ve středověku a renesanci | pdf icon Flodr, Miroslav
hidden-section Namenverzeichnis
Page Chapter number Title
204-214 Namenverzeichnis | pdf icon Flodr, Miroslav