Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance

Název: Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1966
Rozsah
215 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 115
Jazyk
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 37089
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Vorwort
Chapter number Title Custom text
Vorwort | 5–10
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
I. | Die Vorhumanistische Zeitperiode : (bis zur Mitte des 15. Jh.) | [11]–39
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
II. | Die Zeit des Humanismus : (Mitte des 15. Jh. - Weisser Berg) | [41]–132
Flodr, Miroslav
PDF
hidden-section Anmerkungen
Chapter number Title Custom text
Anmerkungen | 133–169
Flodr, Miroslav
PDF
hidden-section Beilagen
Chapter number Title Custom text
Beilagen | 170–189
Flodr, Miroslav
PDF
hidden-section Quellen und Literatur
Chapter number Title Custom text
Quellen und Literatur | 190–196
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Verzeichnis der Abkurzungen | 197
Flodr, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Řecká a římská literatura v českých knihovnách ve středověku a renesanci | 198–203
Flodr, Miroslav
PDF
hidden-section Namenverzeichnis
Chapter number Title Custom text
Namenverzeichnis | 204–214
Flodr, Miroslav
PDF