Flodr, Miroslav

Name variants:

Flodr, Miroslav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 66.

Chapter
Flodr, Miroslav. Anmerkungen. In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, pp. 133–169.

Article
Flodr, Miroslav. A propos des prix de manuscrits au moyen âge. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1963, vol. 12, iss. C10, pp. 25–31.

Article
Flodr, Miroslav. Aristotelische Wiegendrucke. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, vol. 19, iss. C17, pp. 53–88.

Article
Flodr, Miroslav. Aristotelische Wiegendrucke : (Schluß). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 141–169.

Article
Flodr, Miroslav. Les auteurs grecs et romains dans la bibliothèque de Bohuslav Hasichteinský de Lobkovitz. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 115–119.

Article
Flodr, Miroslav. [Bauer, Otakar, (ed.); Mrázková, Ludmila, (ed.); Nový, Rostislav (ed.). Soupis archivní literatury v českých zemích 1895-1956]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 537.

Chapter
Flodr, Miroslav. Beilagen. In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, pp. 170–189.

Article
Flodr, Miroslav. [Bistřický, Jan (ed.); Drkal, František (ed.); Kouřil, Miloš (ed.). Průvodce po archivních fondech. Sv. 3, Státní archiv v Opavě. Pobočka v Olomouci.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 165.

Article
Flodr, Miroslav. Brněnské nevěstky v nejstarších dějinách města : (J. V. 65). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. 7–14.

Article
Flodr, Miroslav. České knihovny doby feudální : (k problémům jejich studia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 67–78.

Article
Flodr, Miroslav. Codices selecti phototypice impressi. Akademische Druck- und Verlagsanstall Graz.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, vol. 17, iss. C15, pp. 153–159.

Chapter
Flodr, Miroslav. Das Olmützer Skriptorium : (zu den Anfängen der Schreiberproduktion in den böhmischen Ländern). In: Flodr, Miroslav. Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích. 1960, pp. 289–299.

Chapter
Flodr, Miroslav. Die Vorhumanistische Zeitperiode : (bis zur Mitte des 15. Jh.). In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, pp. 11–39.

Chapter
Flodr, Miroslav. Die Zeit des Humanismus : (Mitte des 15. Jh. - Weisser Berg). In: Flodr, Miroslav. Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance. 1966, pp. 41–132.

Article
Flodr, Miroslav. Florilegium aus Werken römischer Klassiker in dem handschriftlichen Sammelwerk des Oldřich Kříž aus Telč. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, vol. 16, iss. C14, pp. 133–140.

Chapter
Flodr, Miroslav. Formování. In: Flodr, Miroslav. Technologie středověkého zvonařství. [1983], pp. 37–59.

Article
Flodr, Miroslav. Glosy olomoucké : (prof. dr. J. Šebánkovi k 55. narozeninám). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 38–55.

Article
Flodr, Miroslav. [Kirchner, Joachim. Scriptura Gothica Libraria : a saeculo XII usque ad finem medii aevi LXXXVII imaginibus illustrata]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, vol. 16, iss. C14, pp. 169–171.

Chapter
Flodr, Miroslav. Knihovna a archiv olomoucké kapituly. In: Flodr, Miroslav. Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích. 1960, pp. 31–44.

Article
Flodr, Miroslav. Komplexní pojetí funkce zvonu v středověkých zvonových nápisech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24, pp. 125–129.

Chapter
Flodr, Miroslav. Konstrukce. In: Flodr, Miroslav. Technologie středověkého zvonařství. [1983], pp. 19–35.

Chapter
Flodr, Miroslav. Kov. In: Flodr, Miroslav. Technologie středověkého zvonařství. [1983], pp. 61–68.

Article
Flodr, Miroslav. La littérature historique grecque et latine dans les bibliothèques de Bohème avant 1620. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, vol. 13, iss. C11, pp. 91–100.

Article
Flodr, Miroslav. La terminologie paléographique des inventaires de manuscrits médiévaux. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, vol. 15, iss. C13, pp. 15–24.