Le manuscrit d'Olomouc des lettres de Bernard de Clairvaux

Variantní název
Olomoucký rukopis listů Bernarda z Clairvaux
Оломоуцкая рукопись писем Бернарда из Клерво
Eine Olmützer Handschrift der Briefe Bernards von Clairvaux
Přispěvatel
Ostrá, Růžena (Translator)
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. [35]-47
Rozsah
[35]-47
Type: Článek
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Document