Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1960, roč. 9, č. C7

Obrázek
Rok
1960
Rok vydání
1960
Ústav FF MU
Články – Aufsätze – Статьи
Page Title
[5]-34 K otázce funkce našich listin do konce 12. stol. Fiala, Zdeněk | pdficon
[35]-47 Le manuscrit d'Olomouc des lettres de Bernard de Clairvaux Flodr, Miroslav | pdficon
[49]-58 K interpolaci o rychtáři v Soběslavově privilegiu pro pražské Němce Rejnuš, Miloš | pdficon
[59]-74 Kdo byl notář Jindřich Dušková, Sáša | pdficon
[75]-94 K otázce individuálního stylu v listinách Václava II. a Václava III. Vašků, Vladimír | pdficon
[95]-108 Pražské groše Václava II. (1300-1305) a české pečetě Nohejlová-Prátová, Emanuela | pdficon
[109]-123 Břevnovská deperdita z doby přemyslovské Pražák, Jiří | pdficon
[125]-131 Příspěvek к rytmické revisi Bočkových fals Ludvíkovský, Jaroslav | pdficon
[133]-140 Zwei Prager Urkunden zur Geschichte der Dionysiuskapelle bei Meissen Schieckel, Harald | pdficon
[141]-150 "Ženský nábytek" v magdeburské oblasti českého městského práva Haas, Antonín | pdficon
[151]-159 K otázce vztahů listiny české, ukrajinské a moldavské v druhé polovině 15. století Macůrek, Josef | pdficon
[161]-169 Une nouvelle contribution à l'étude de la paléographie et de la diplomatique turque-ottomane Kabrda, Josef | pdficon
[171]-179 Dudíkovy snahy o organizaci archívnictví v Rakousku Radimský, Jiří | pdficon
[181]-190 Rex-dux Moraviae Graus, František | pdficon
[191]-202 K některým otázkám trestní politiky italských komun XIII. století Kudrna, Jaroslav | pdficon
[203]-213 Vývoj ceny rent a rentového vlastnictví v Brně ve 14. a 15. století Mezník, Jaroslav | pdficon
[215]-251 Die böhmischen Exulanten in Sachsen und der Westfälische Friedenskongress Šindelář, Bedřich | pdficon
[253]-269 Příspěvek k hospodářským vztahům československo-sovětským ve dvacátých letech Konečný, Zdeněk | pdficon
Recenze – Besprechungen – Рецензии
Page Title
[271]-274 [Danilov, Aleksandr Ivanovič. Problemy agrarnoj istorii rannego srednevekov'ja v nemeckoj istoriografii konca XIX - načala XX v.] Kudrna, Jaroslav | pdficon
274-279 [Matějek, František. Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska: Studie o přeměnách na feudálním velkostatku v 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století] Válka, Josef | pdficon
279-281 [Polišenský, Josef. Nizozemská politika a Bílá hora] Válka, Josef | pdficon
281-282 [Mainuš, František. Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století] Válka, Josef | pdficon
283-284 [Soboul, Albert. Les sans-culottes parisiens en l'an II : mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire 2 juin 1793 - 9 Thermidor an II] Šindelář, Bedřich | pdficon
284-286 [Novotný, Jan. O bratrské družbě Čechů a Slováků za národního obrození: Kapitoly z dějin vzájemných vztahů Čechů a Slováků v národním hnutí do roku 1848] Pražák, Richard | pdficon
286 [Kodedová, Oldřiška (ed.). Rok 1905: Sborník dokumentů] Pražák, Richard | pdficon
287-288 [Der Zweite Weltkrieg 1939-1945: Wirklichkeit und Fälschung] Šindelář, Bedřich | pdficon
Page Title
[289]-295 Práce prof. dr. J. Šebánka Dušková, Sáša | pdficon
Příloha – Beilage – Приложение
Page Title
[299]-333 K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu v zemědělství ve střední Evropě (16.-18. století) Macůrek, Josef | pdficon
[335]-351 K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu v průmyslové výrobě ve střední Evropě (od 16. do 18. stol.) Klíma, Arnošt | pdficon
Page Title
[353]-357 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon