C7

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1960
Ročník: 9
Číslo: C7
Rok vydání
1960
Ústav FF MU
Články – Aufsätze – Статьи
Title Document
K otázce funkce našich listin do konce 12. stol. | [5]–34
Fiala, Zdeněk
PDF
Le manuscrit d'Olomouc des lettres de Bernard de Clairvaux | [35]–47
Flodr, Miroslav
PDF
K interpolaci o rychtáři v Soběslavově privilegiu pro pražské Němce | [49]–58
Rejnuš, Miloš
PDF
Kdo byl notář Jindřich | [59]–74
Dušková, Sáša
PDF
K otázce individuálního stylu v listinách Václava II. a Václava III. | [75]–94
Vašků, Vladimír
PDF
Pražské groše Václava II. (1300-1305) a české pečetě | [95]–108
Nohejlová-Prátová, Emanuela
PDF
Břevnovská deperdita z doby přemyslovské | [109]–123
Pražák, Jiří
PDF
Příspěvek к rytmické revisi Bočkových fals | [125]–131
Ludvíkovský, Jaroslav
PDF
Zwei Prager Urkunden zur Geschichte der Dionysiuskapelle bei Meissen | [133]–140
Schieckel, Harald
PDF
"Ženský nábytek" v magdeburské oblasti českého městského práva | [141]–150
Haas, Antonín
PDF
K otázce vztahů listiny české, ukrajinské a moldavské v druhé polovině 15. století | [151]–159
Macůrek, Josef
PDF
Une nouvelle contribution à l'étude de la paléographie et de la diplomatique turque-ottomane | [161]–169
Kabrda, Josef
PDF
Dudíkovy snahy o organizaci archívnictví v Rakousku | [171]–179
Radimský, Jiří
PDF
Rex-dux Moraviae | [181]–190
Graus, František
PDF
K některým otázkám trestní politiky italských komun XIII. století | [191]–202
Kudrna, Jaroslav
PDF
Vývoj ceny rent a rentového vlastnictví v Brně ve 14. a 15. století | [203]–213
Mezník, Jaroslav
PDF
Die böhmischen Exulanten in Sachsen und der Westfälische Friedenskongress | [215]–251
Šindelář, Bedřich
PDF
Příspěvek k hospodářským vztahům československo-sovětským ve dvacátých letech | [253]–269
Konečný, Zdeněk
PDF
Recenze – Besprechungen – Рецензии
Title Document
[Danilov, Aleksandr Ivanovič. Problemy agrarnoj istorii rannego srednevekov'ja v nemeckoj istoriografii konca XIX - načala XX v.] | [271]–274
Kudrna, Jaroslav
PDF
[Matějek, František. Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska: Studie o přeměnách na feudálním velkostatku v 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století] | 274–279
Válka, Josef
PDF
[Polišenský, Josef. Nizozemská politika a Bílá hora] | 279–281
Válka, Josef
PDF
[Mainuš, František. Plátenictví na Moravě a ve Slezsku v 17. a 18. století] | 281–282
Válka, Josef
PDF
[Soboul, Albert. Les sans-culottes parisiens en l'an II : mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire 2 juin 1793 - 9 Thermidor an II] | 283–284
Šindelář, Bedřich
PDF
[Novotný, Jan. O bratrské družbě Čechů a Slováků za národního obrození: Kapitoly z dějin vzájemných vztahů Čechů a Slováků v národním hnutí do roku 1848] | 284–286
Pražák, Richard
PDF
[Kodedová, Oldřiška (ed.). Rok 1905: Sborník dokumentů] | 286
Pražák, Richard
PDF
[Der Zweite Weltkrieg 1939-1945: Wirklichkeit und Fälschung] | 287–288
Šindelář, Bedřich
PDF
Title Document
Práce prof. dr. J. Šebánka | [289]–295
Dušková, Sáša
PDF
Příloha – Beilage – Приложение
Title Document
K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu v zemědělství ve střední Evropě (16.-18. století) | [299]–333
Macůrek, Josef
PDF
K otázce přechodu od feudalismu ke kapitalismu v průmyslové výrobě ve střední Evropě (od 16. do 18. stol.) | [335]–351
Klíma, Arnošt
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [353]–357
PDF