K některým otázkám trestní politiky italských komun XIII. století

Variantní název
К некоторым вопросам уголовной политики итальянских комун XIII в.
Zu einigen Fragen der Strafrechtspolitik der italienischen Komunen im XIII. Jhrd.
Přispěvatel
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. [191]-202
Rozsah
[191]-202
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document