K některým otázkám trestní politiky italských komun XIII. století

Variant title
К некоторым вопросам уголовной политики итальянских комун XIII в.
Zu einigen Fragen der Strafrechtspolitik der italienischen Komunen im XIII. Jhrd.
Contributor
Bronec, Jiří (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, vol. 9, iss. C7, pp. [191]-202
Extent
[191]-202
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document