[Matějek, František. Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska: Studie o přeměnách na feudálním velkostatku v 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století]

Autor: Válka, Josef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1960, roč. 9, č. C7, s. 274-279
Rozsah
274-279
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Matějek, František. Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska: Studie o přeměnách na feudálním velkostatku v 2. polovině 15. a v 1. polovině 16. století. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1959. 511, [1] s. Studie a prameny; Sv. 18. Práce ČSAV. Sekce historická.
Document