Das Olmützer Skriptorium : (zu den Anfängen der Schreiberproduktion in den böhmischen Ländern)

Contributor
Beck, Miroslav (Translator)
Zdrojový dokument: Flodr, Miroslav. Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960, pp. 289-299
Rozsah
289-299
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document