C25-26

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Rok: 1978-1979
Ročník: 27-28
Číslo: C25-26
Rok vydání
1979
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Zu einigen charakteristischen Zügen der neueren italienischen bürgerlichen Historiographie | [7]–40
Kudrna, Jaroslav
PDF
Nacistická perzekuce na brněnské univerzitě v letech 1939-1945 | [41]–70
Halas, František X.
PDF
Integrační středoevropský plán A. Tardieua a československá a maďarská politika | [71]–98
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk
PDF
Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany | [99]–129
Malíř, Jiří
PDF
Majetková struktura bardějovských obchodníků v prvé polovině 17. století | [131]–158
Marečková, Marie
PDF
Materiály a dokumenty – Материалы – Materialien
Title Document
Materiály k dějinám dělnického hnutí v Brně v 60. letech minulého století | [159]–218
Jordán, František
PDF