Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1978-1979, roč. 27-28, č. C25-26

Obrázek
Rok
1978-1979
Rok vydání
1979
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[7]-40 Zu einigen charakteristischen Zügen der neueren italienischen bürgerlichen Historiographie Kudrna, Jaroslav | pdficon
[41]-70 Nacistická perzekuce na brněnské univerzitě v letech 1939-1945 Halas, František X. | pdficon
[71]-98 Integrační středoevropský plán A. Tardieua a československá a maďarská politika Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk | pdficon
[99]-129 Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany Malíř, Jiří | pdficon
[131]-158 Majetková struktura bardějovských obchodníků v prvé polovině 17. století Marečková, Marie | pdficon
Materiály a dokumenty – Материалы – Materialien
Page Title
[159]-218 Materiály k dějinám dělnického hnutí v Brně v 60. letech minulého století Jordán, František | pdficon