Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany

Název: Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany
Variantní název:
  • Die tschechische Fortschrittsbewegung in Mähren II : die Entstehung und Entwicklung der mährischen fortschrittlichen Partei
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978-1979, roč. 27-28, č. C25-26, s. [99]-129
Rozsah
[99]-129
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem této práce je přispět k objasnění vzniku, vývoje a charakteru moravské pokrokové strany. Jedná se o dosud málo známou oblast problematiky politického stranictví na Moravě před první světovou válkou. Nepůjde nám zde proto o vyčerpávající odpověď na všechny otázky, které se v souvislosti s vývojem této strany nabízejí, ale pouze o prvotní nárys přerodu politicky a organizačně volného pokrokového hnutí v politickou stranu a jejího vývoje k fúzi s lidovou stranou. Radu otázek programového, organizačního i sociálně politického vývoje pokrokové strany ponecháváme úmyslně stranou. Celá existence pokrokové strany je totiž jen jedním z vývojových článků tzv. pokrokového hnutí na Moravě a je jí tedy třeba hodnotit komplexně jako součást tohoto proudu. Tento příspěvek proto velmi těsně navazuje na studii o pokrokovém hnutí, který byl zveřejněn ve Sborníku prací FFBU C 21-22, a při vymezení základního pojetí celé problematiky a terminologie i při zhodnocení literatury se na tento článek odvolává.