Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany

Title: Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany
Variant title:
  • Die tschechische Fortschrittsbewegung in Mähren II : die Entstehung und Entwicklung der mährischen fortschrittlichen Partei
Author: Malíř, Jiří
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978-1979, vol. 27-28, iss. C25-26, pp. [99]-129
Extent
[99]-129
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem této práce je přispět k objasnění vzniku, vývoje a charakteru moravské pokrokové strany. Jedná se o dosud málo známou oblast problematiky politického stranictví na Moravě před první světovou válkou. Nepůjde nám zde proto o vyčerpávající odpověď na všechny otázky, které se v souvislosti s vývojem této strany nabízejí, ale pouze o prvotní nárys přerodu politicky a organizačně volného pokrokového hnutí v politickou stranu a jejího vývoje k fúzi s lidovou stranou. Radu otázek programového, organizačního i sociálně politického vývoje pokrokové strany ponecháváme úmyslně stranou. Celá existence pokrokové strany je totiž jen jedním z vývojových článků tzv. pokrokového hnutí na Moravě a je jí tedy třeba hodnotit komplexně jako součást tohoto proudu. Tento příspěvek proto velmi těsně navazuje na studii o pokrokovém hnutí, který byl zveřejněn ve Sborníku prací FFBU C 21-22, a při vymezení základního pojetí celé problematiky a terminologie i při zhodnocení literatury se na tento článek odvolává.