Malíř, Jiří

Name variants:

Malíř, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 42.

Chapter
Malíř, Jiří. Die Entwicklung der liberalen Strömung der tschechischen Politik in Mähren : (die Volksparteiin Mähren bis 1909). In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, pp. 187–189.

Chapter
Malíř, Jiří. Formování stran katolických, sociálně demokratické, agrární a národně sociální. In: Malíř, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1996, pp. 161–224.

Article
Malíř, Jiří. Generálové bez vojska (Národní strana na Moravě v letech 1890-1914). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, vol. 45, iss. C43, pp. 95–113.

Article
Malíř, Jiří. K historickému dílu Jaroslava Kudrny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 7–31.

Article
Malíř, Jiří. K obsahu pojmu československé dějiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. 39–48.

Article
Malíř, Jiří. K vyhraňování třídněpolitického profilu českých politických stran na Moravě před první světovou válkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, vol. 32, iss. C30, pp. 53–68.

Chapter
Malíř, Jiří. Krize lidové strany a hledání východisek. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, pp. 103–134.

Article
Malíř, Jiří. Lenin a historické studium politických stran. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 53–60.

Article
Malíř, Jiří. Lidová strana na Moravě a dělnické hnutí na sklonku 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, vol. 34, iss. C32, pp. 49–62.

Article
Malíř, Jiří. Masaryk als politischer Praktiker. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, vol. 46, iss. C44, pp. 135–140.

Chapter
Malíř, Jiří. Místo závěru: Politické strany na Moravě v éře masových stran 1905-1914. In: Malíř, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1996, pp. 225–284.

Article
Malíř, Jiří. Moravští advokáti za první světové války. Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 339–352.

Article
Čerešňák, Bedřich; Malíř, Jiří. Nad dílem Františka Jordána. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, vol. 30, iss. C28, pp. 7–21.

Article
Malíř, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před r. 1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, vol. 40, iss. C38, pp. 65–76.

Chapter
Malíř, Jiří. Nástup lidové strany do čela české buržoázní politiky na Moravě (1896-1897). In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, pp. 37–67.

Chapter
Malíř, Jiří. Nové cesty lidové strany. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, pp. 135–160.

Article
Malíř, Jiří. O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 153–162.

Chapter
Malíř, Jiří. Obrazová příloha. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, pp. .

Chapter
Malíř, Jiří. Obsah. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, pp. 225–226.

Chapter
Malíř, Jiří. Počátky českých politických stran na Moravě 1848–1890. In: Malíř, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1996, pp. 22–80.

Chapter
Malíř, Jiří. Počátky krize lidové strany (1897-1902). In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, pp. 69–102.

Article
Malíř, Jiří. Podíl Masaryka na utváření politických poměrů na Moravě v letech 1890-1914. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, vol. 44, iss. C42, pp. 125–137.

Article
Malíř, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978-1979, vol. 27-28, iss. C25-26, pp. 99–129.