Malíř, Jiří

Varianty jmen:

Malíř, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 42.

Kapitola
Malíř, Jiří. Die Entwicklung der liberalen Strömung der tschechischen Politik in Mähren : (die Volksparteiin Mähren bis 1909). In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, s. 187–189.

Článek
Čerešňák, Bedřich; Malíř, Jiří. Nad dílem Františka Jordána. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1981, roč. 30, č. C28, s. 7–21.

Kapitola
Malíř, Jiří. Formování stran katolických, sociálně demokratické, agrární a národně sociální. In: Malíř, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1996, s. 161–224.

Článek
Malíř, Jiří. Zur Frage der "Vollstandigkeit" und Artikulation der tschechischen Gesellschaft in Mähren vor 1914. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, roč. 42, č. C40, s. 63–79.

Článek
Malíř, Jiří. Generálové bez vojska (Národní strana na Moravě v letech 1890-1914). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, roč. 45, č. C43, s. 95–113.

Článek
Malíř, Jiří. K historickému dílu Jaroslava Kudrny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 7–31.

Článek
Malíř, Jiří. K obsahu pojmu československé dějiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, roč. 31, č. C29, s. 39–48.

Kapitola
Malíř, Jiří. Krize lidové strany a hledání východisek. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, s. 103–134.

Článek
Malíř, Jiří. K vyhraňování třídněpolitického profilu českých politických stran na Moravě před první světovou válkou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, roč. 32, č. C30, s. 53–68.

Článek
Malíř, Jiří. Lenin a historické studium politických stran. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, roč. 35, č. C33, s. 53–60.

Článek
Malíř, Jiří. Lidová strana na Moravě a dělnické hnutí na sklonku 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, roč. 34, č. C32, s. 49–62.

Článek
Malíř, Jiří. Masaryk als politischer Praktiker. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1997, roč. 46, č. C44, s. 135–140.

Kapitola
Malíř, Jiří. Místo závěru: Politické strany na Moravě v éře masových stran 1905-1914. In: Malíř, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1996, s. 225–284.

Článek
Malíř, Jiří. Moravští advokáti za první světové války. Studia historica Brunensia. 2013, roč. 60, č. 1-2, s. 339–352.

Článek
Malíř, Jiří. Nadační podpora českého vysokého školství na Moravě před r. 1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, roč. 40, č. C38, s. 65–76.

Kapitola
Malíř, Jiří. Nástup lidové strany do čela české buržoázní politiky na Moravě (1896-1897). In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, s. 37–67.

Kapitola
Malíř, Jiří. Nové cesty lidové strany. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, s. 135–160.

Kapitola
Malíř, Jiří. Obrazová příloha. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, s. .

Kapitola
Malíř, Jiří. Obsah. In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, s. 225–226.

Článek
Malíř, Jiří. O poměru české buržoazní politiky na Moravě k česko-slovenské vzájemnosti na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 153–162.

Kapitola
Malíř, Jiří. Počátky českých politických stran na Moravě 1848–1890. In: Malíř, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1996, s. 22–80.

Kapitola
Malíř, Jiří. Počátky krize lidové strany (1897-1902). In: Malíř, Jiří. Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě : lidová strana na Moravě do roku 1909. 1985, s. 69–102.

Článek
Malíř, Jiří. Pokrokové hnutí na Moravě II : vznik a vývoj moravské pokrokové strany. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978-1979, roč. 27-28, č. C25-26, s. 99–129.