Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě MU v Brně v letech 1988-1992