Janák, Jan

Name variants:

Janák, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 41.

Article
Janák, Jan. Brünner Gewerbebank (1863-1880) - předchůdkyně brněnské pobočky Živnostenské banky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1991, vol. 40, iss. C38, pp. 53–64.

Article
Janák, Jan. [Dejiny štátu a práva: na území Československa v období kapitalizmu. I, 1848-1918; II, 1918-1945]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 205–212.

Article
Janák, Jan. Die deutsche Bevölkerung der "Iglauer Sprachinsel" zwischen München und dem 15. März 1939. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1965, vol. 14, iss. C12, pp. 123–162.

Chapter
Janák, Jan. Die Gründe der Enstehung einer sozialen Verwaltung in Cisleithanien : Zussamenfassung. In: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. 1970, pp. 213–221.

Article
Janák, Jan; Štouračová, Jiřina. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví obhájené na filozofické fakultě UJEP v Brně v letech 1977-1987. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. C36-37, pp. 165–186.

Article
Janák, Jan. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v l. 1952-1966. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1967, vol. 16, iss. C14, pp. 176–183.

Article
Janák, Jan. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1967-1970. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, vol. 19, iss. C17, pp. 193–196.

Article
Janák, Jan. Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1970-1976. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 223–227.

Article
Janák, Jan. George Woodward - jeden z prvních výrobců textilních strojů ve starém Rakousku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. 87–99.

Article
Janák, Jan. J. Arzberger - vídeňský protějšek F. Gerstnera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1996, vol. 45, iss. C43, pp. 85–93.

Chapter
Janák, Jan. Jmenný rejstřík. In: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. 1970, pp. 222–226.

Article
Janák, Jan. K charakteru veřejné správy v počátečním období existence ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 5–33.

Article
Janák, Jan. Ke vzniku politického programu Moravské buržoazie v šedesátých letech 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1964, vol. 13, iss. C11, pp. 147–156.

Article
Janák, Jan. K obchodní a celní politice Rakousko-Uherska a Německa v osmdesátých letech 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, vol. 34, iss. C32, pp. 63–72.

Article
Janák, Jan. K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru moravské buržoazie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 109–128.

Chapter
Janák, Jan. Místní rejstřík. In: Janák, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. 1970, pp. 227–229.

Article
Janák, Jan. Moravské záložny od vydání družstevního zákona v roce 1873 do roku 1880. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1988, vol. 37, iss. C35, pp. 71–85.

Article
Janák, Jan. Moravští zemští hejtmani a guvernéři 1720-1849. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, vol. 52, iss. C50, pp. 161–167.

Article
Janák, Jan. Návrh moravského zemského zřízení z roku 1848 o složení zemského sněmu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. 81–90.

Article
Janák, Jan. Nezdařené pokusy o založení českých akciových bank na Moravě v letech 1872-1873. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. 79–89.

Article
Janák, Jan. Nové práce o vývoji ústavních a správních institucí v letech 1848-1918. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1972, vol. 20-21, iss. C18-19, pp. 207–210.

Article
Janák, Jan. Obchodní cesta Theodora Bauera z Brna do Zakavkazska a severní Persie v roce 1850. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, vol. 42, iss. C40, pp. 161–186.

Article
Janák, Jan. Osnova moravského zemského zřízení z revolučního roku 1848. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1995, vol. 44, iss. C42, pp. 111–123.

Article
Janák, Jan. Osnova zákona o zprostředkování práce z let 1919-1922 : (věnováno J. Mezníkovi). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 133–155.

Article
Janák, Jan. Počátky moravských záložen a úvěrování průmyslu do roku 1873. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1987, vol. 36, iss. C34, pp. 71–81.