K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru moravské buržoazie

Název: K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru moravské buržoazie
Variantní název
К предистории [i.e. предыстории] возникновения младочешского течения в лагере моравской буржуазии
Zur Vorgeschichte der Entstehung der jungtschechischen Richtung im Lager der Mährischen Burgeoisie
Autor: Janák, Jan
Přispěvatel
Vlašínová, Vlasta (Translator of Summary)
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, roč. 11, č. C9, s. [109]-128
Rozsah
[109]-128
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence