Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1962, roč. 11, č. C9

Obrázek
Rok
1962
Rok vydání
1963
Ústav FF MU
Články – Статьи – Aufsätze
Page Title
[5]-20 A propos du vrai sens de la soi-disant historiographie théorique en Allemagne occidentale Kudrna, Jaroslav | pdficon
[21]-50 Idea slovanské solidarity v období mezi dvěma světovými válkami Kolejka, Josef | pdficon
[51]-66 K otázce práva v postavení poddaných Válka, Josef | pdficon
[67]-78 České knihovny doby feudální : (k problémům jejich studia) Flodr, Miroslav | pdficon
[79]-84 Z posledních setkání antiky a křesťanství Hošek, Radislav | pdficon
[85]-108 Příspěvek к dějinám okupace Polska : (situační zprávy vládního presidia z Inowroclavi) Mainuš, František | pdficon
[109]-128 K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru moravské buržoazie Janák, Jan | pdficon
[129]-144 L'Étude du féodalisme turc-ottoman dans l'historiographie bulgare Kabrda, Josef | pdficon
Zprávy – recenze – diskuse – Рецензии – дискуссия – Berichte – Besprechungen – Diskussion
Page Title
[145]-154 Diskuse o charakteru reformace a německé selské války Válka, Josef | pdficon
155-157 [Polišenský, Josef. Třicetiletá válka a český národ] Válka, Josef | pdficon
157-159 [Kon, Igor' Semenovič. Filosofskij idealizm i krizis buržuaznoj istoričeskoj mysli] Marek, Jaroslav | pdficon
159-160 [Šofman, Arkadij Semenovič. Istorija antičnoj Makedonii. Čast' 1, Doellinističeskaja [i.e. Doèllinističeskaja] Makedonija.] Češka, Josef | pdficon
160-163 Dva sborníky článků z dějin náboženství Češka, Josef | pdficon
164 [Thoréz, Maurice. Projevy a stati. 1; 2] Čerešňák, Bedřich | pdficon
165 [Bistřický, Jan (ed.); Drkal, František (ed.); Kouřil, Miloš (ed.). Průvodce po archivních fondech. Sv. 3, Státní archiv v Opavě. Pobočka v Olomouci.] Flodr, Miroslav | pdficon
165 [Tywoniak, Jiří (ed.) aj. Průvodce po archivních fondech] Flodr, Miroslav | pdficon
165-167 [Engelmann, Erika. Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert...] Mezník, Jaroslav | pdficon
167-171 Nové úkoly dějepisného vyučování v SSSR a požadavky na nové učebnice dějepisu Čerešňák, Bedřich; Uhlíř, Dušan | pdficon
171-175 Diskuse o Valaších na Moravě a valašské kolonizaci v Karpatech : (na okraj polemiky D. Krandžalova, otištěné v ČsČH 1962, č. 2, str. 200-209) Macůrek, Josef | pdficon
175-178 O názor na vývoj feudálního velkostatku a poddaného lidu v 2. pol. 15. a v 1. pol. 16. stol. Matějek, František; Válka, Josef | pdficon
Page Title
[179]-182 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon