Nové úkoly dějepisného vyučování v SSSR a požadavky na nové učebnice dějepisu