Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1970, roč. 19, č. C17

Obrázek
Rok
1970
Rok vydání
1970
Ústav FF MU
Page Title
[7]-[8] Zdeněk Konečný : (6. 3. 1929 – 15. 8. 1970) Pražák, Richard | pdficon
Články – Aufsätze
Page Title
[9]-20 Zur Problematik der gegenwärtigen diplomatischen Mediävistik, einer internationalen Kommission für Diplomatik und ihres Arbeitsprogramms Šebánek, Jindřich | pdficon
[21]-34 Die Kanzlei der Mainzer Erzbischöfe des 12. Jahrhunderts (Ihre Beziehungen zur Kanzlei der Salier und Staufer) Acht, Peter | pdficon
[35]-51 Sociálně politické aspekty učení Matěje z Janova Mainušová, Helena | pdficon
[53]-88 Aristotelische Wiegendrucke Flodr, Miroslav | pdficon
[89]-107 Konec "honu na čarodějnice" v tereziánské době u nás Šindelář, Bedřich | pdficon
[109]-120 Národnostní otázka v Rakousku v Kautského časopise "Die Neue Zeit" v letech 1896-1899 Kolejka, Josef | pdficon
[121]-139 Zástupci Podkarpatské Rusi v poslanecké sněmovně Konečný, Zdeněk | pdficon
[141]-160 Cizinci na pracích v Německu v letech 1939-1945 Mainuš, František | pdficon
Recenze, referáty, zprávy – Besprechungen, Berichte
Page Title
[161]-174 Die Brünner am 6.-8. Juni 1968 auf der philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně Universität veranstaltete Konferenz auf das Thema "Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediävistik" Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša | pdficon
174-175 [Palacký, František,... et al. Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen.] Válka, Josef | pdficon
176-182 Poznámky k otázce nových sporů o Makedonii Dorovský, Ivan | pdficon
182-189 Nové práce k 50. výročí vzniku ČSR Jordán, František | pdficon
189-193 Problémy reprodukce filigránů Flodr, Miroslav | pdficon
193-196 Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1967-1970 Janák, Jan | pdficon
Page Title
[197]-210 Výměna - Büchereinlauf - Books received Hošková, Magda | pdficon