C17

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 1970
Volume: 19
Issue: C17
Publication year
1970
Department FF MU
Title Document
Zdeněk Konečný : (6. 3. 1929 – 15. 8. 1970) | [7]–[8]
Pražák, Richard
PDF
Články – Aufsätze
Title Document
Zur Problematik der gegenwärtigen diplomatischen Mediävistik, einer internationalen Kommission für Diplomatik und ihres Arbeitsprogramms | [9]–20
Šebánek, Jindřich
PDF
Die Kanzlei der Mainzer Erzbischöfe des 12. Jahrhunderts (Ihre Beziehungen zur Kanzlei der Salier und Staufer) | [21]–34
Acht, Peter
PDF
Sociálně politické aspekty učení Matěje z Janova | [35]–51
Mainušová, Helena
PDF
Aristotelische Wiegendrucke | [53]–88
Flodr, Miroslav
PDF
Konec "honu na čarodějnice" v tereziánské době u nás | [89]–107
Šindelář, Bedřich
PDF
Národnostní otázka v Rakousku v Kautského časopise "Die Neue Zeit" v letech 1896-1899 | [109]–120
Kolejka, Josef
PDF
Zástupci Podkarpatské Rusi v poslanecké sněmovně | [121]–139
Konečný, Zdeněk
PDF
Cizinci na pracích v Německu v letech 1939-1945 | [141]–160
Mainuš, František
PDF
Recenze, referáty, zprávy – Besprechungen, Berichte
Title Document
Die Brünner am 6.-8. Juni 1968 auf der philosophischen Fakultät der J. E. Purkyně Universität veranstaltete Konferenz auf das Thema "Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Diplomatik im Rahmen der historischen Mediävistik" | [161]–174
Šebánek, Jindřich; Dušková, Sáša
PDF
[Palacký, František,... et al. Geschichte der schönen Redekünste bei den Böhmen.] | 174–175
Válka, Josef
PDF
Poznámky k otázce nových sporů o Makedonii | 176–182
Dorovský, Ivan
PDF
Nové práce k 50. výročí vzniku ČSR | 182–189
Jordán, František
PDF
Problémy reprodukce filigránů | 189–193
Flodr, Miroslav
PDF
Diplomové práce z dějepisu a archívnictví, obhájené na filosofické fakultě UJEP v Brně v letech 1967-1970 | 193–196
Janák, Jan
PDF
Title Document
Výměna - Büchereinlauf - Books received | [197]–210
Hošková, Magda
PDF