Příspěvek k poznání slovenského romantismu

Název: Příspěvek k poznání slovenského romantismu
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 317-319
Rozsah
317-319
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Čúzy, Ladislav. Literárnoestetická koncepcia Ľudovíta Štúra v prednáškach o poézii slovanskej. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2004. 138 s. ISBN 80-8050-771-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.