Balmont znovu objevovaný

Autor: Pohlová, Iva
Zdrojový dokument: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 126-128
Rozsah
126-128
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bal'mont, Konstantin Dmitrijevič. Duše Českých zemí ve slovech a činech: z dějin česko-ruských literárních vztahů. Vydání, překlad, studie, komentář Danuše Kšicová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 339 s. ISBN 80-210-2560-3.
Document