Pohledy na vznik a vývoj dekonstruktivismu

Zdrojový dokument: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, roč. 51, č. X5, s. 114-117
Rozsah
114-117
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document