Хроника нечеловеческого переживания : (Василь Барка и его роман "Желтый князь")

Zdrojový dokument: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, roč. 49, č. X3, s. [55]-62
Rozsah
[55]-62
  • ISSN
    1212-1509
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Document