Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966

Název: Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966
Variantní název:
  • Teorija sticha. II
  • Theory of verse. II
Přispěvatel
Palas, Karel (editor)
Levý, Jiří (editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1968
Rozsah
194 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 136
Jazyk
česky
anglicky
německy
polsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 113966
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
Druhá brněnská konference o teorii verše | 7–8
Hrabák, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
The second Brno conference on the theory of verse | 9–10
Hrabák, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Вторая брненская конференция по теории стиха | 11–12
Hrabák, Josef
PDF
Sémantika verše
Chapter number Title Custom text
The metametrical function of verse forms | 15–22
Petrović, Svetozar
PDF
Über die Eigenschaften langer Verse | 23–25
Trost, Pavel
PDF
Sémantické kontexty v básnickém díle | 27–38
Hausenblas, Karel
PDF
Model sémantickej štruktúry básne | 39–45
Ivanová-Šalingová, Mária
PDF
Příznakové jazykové projevy a verš | 47–57
Hrabák, Josef
PDF
Matematický rozbor verše
Chapter number Title Custom text
Metrik und Informationstheorie | 61–66
Lüdtke, Helmut
PDF
Na cestě k pravděpodobnostnímu modelu českého verše | 67–72
Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa
PDF
Generování veršů jako problém prozodický | 73–80
Levý, Jiří; Pala, Karel
PDF
Srovnávací versologie
Chapter number Title Custom text
Some problems of the structure of assonance in folk and art poetry | 83–88
Pszczołowska, Lucylla
PDF
К вопросу об ударении в грузинском стихе в сопоставлении с английским | 89–110
Gačečiladze, Givi Raždenovič
PDF
Český a slovenský verš
Chapter number Title Custom text
Uvolňování syntaktické koherence v novodobé české poezii | 113–122
Jelínek, Milan
PDF
Veršové typy a ich žánrové využitie v slovenskej romantickej poézii | 123–130
Turčány, Viliam
PDF
Der Vers mit unregelmässiger Silbenzahl und die Komposition der in diesem Versmass verfassten Denkmäler | 131–134
Tichá, Zdeňka
PDF
Prosodische Probleme des alttschechischen Verses im Lichte des musikalischen Elements der Lieder aus vorhussitischer Zeit | 135–145
Svejkovský, František
PDF
K výzkumu českého rýmu | 147–152
Sgallová, Květa
PDF
Verš a věta v lyrice a epice májovců | 153–159
Jechová, Hana
PDF
Struktura verše
Chapter number Title Custom text
Věta a verš | 163–165
Horálek, Karel
PDF
Syntax a metrum | 167–178
Kochol, Viktor
PDF
Predbežné poznámky k analýze rytmických štruktúr básní slovenských "konkretistov" | 179–183
Válková, Zora
PDF
K potenciálnosti rytmického členění v češtině | 185–190
Ondráčková, Jana
PDF