Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966

Obrázek
Variantní název
Teorija sticha. II
Theory of verse. II
Přispěvatel
Palas, Karel (Editor)
Levý, Jiří (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1968
Rozsah
194 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 136
Jazyk
česky
anglicky
německy
polsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 113966
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
7-8 Druhá brněnská konference o teorii verše | pdf icon Hrabák, Josef
Page Chapter number Title
9-10 The second Brno conference on the theory of verse | pdf icon Hrabák, Josef
Page Chapter number Title
11-12 Вторая брненская конференция по теории стиха | pdf icon Hrabák, Josef
Sémantika verše
Page Chapter number Title
15-22 The metametrical function of verse forms | pdf icon Petrović, Svetozar
23-25 Über die Eigenschaften langer Verse | pdf icon Trost, Pavel
27-38 Sémantické kontexty v básnickém díle | pdf icon Hausenblas, Karel
39-45 Model sémantickej štruktúry básne | pdf icon Ivanová-Šalingová, Mária
47-57 Příznakové jazykové projevy a verš | pdf icon Hrabák, Josef
Matematický rozbor verše
Page Chapter number Title
61-66 Metrik und Informationstheorie | pdf icon Lüdtke, Helmut
67-72 Na cestě k pravděpodobnostnímu modelu českého verše | pdf icon Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa
73-80 Generování veršů jako problém prozodický | pdf icon Levý, Jiří; Pala, Karel
Srovnávací versologie
Page Chapter number Title
83-88 Some problems of the structure of assonance in folk and art poetry | pdf icon Pszczołowska, Lucylla
89-110 К вопросу об ударении в грузинском стихе в сопоставлении с английским | pdf icon Gačečiladze, Givi Raždenovič
Český a slovenský verš
Page Chapter number Title
113-122 Uvolňování syntaktické koherence v novodobé české poezii | pdf icon Jelínek, Milan
123-130 Veršové typy a ich žánrové využitie v slovenskej romantickej poézii | pdf icon Turčány, Viliam
131-134 Der Vers mit unregelmässiger Silbenzahl und die Komposition der in diesem Versmass verfassten Denkmäler | pdf icon Tichá, Zdeňka
135-145 Prosodische Probleme des alttschechischen Verses im Lichte des musikalischen Elements der Lieder aus vorhussitischer Zeit | pdf icon Svejkovský, František
147-152 K výzkumu českého rýmu | pdf icon Sgallová, Květa
153-159 Verš a věta v lyrice a epice májovců | pdf icon Jechová, Hana
Struktura verše
Page Chapter number Title
163-165 Věta a verš | pdf icon Horálek, Karel
167-178 Syntax a metrum | pdf icon Kochol, Viktor
179-183 Predbežné poznámky k analýze rytmických štruktúr básní slovenských "konkretistov" | pdf icon Válková, Zora
185-190 K potenciálnosti rytmického členění v češtině | pdf icon Ondráčková, Jana