Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994)

Obrázek
Přispěvatel
Dorovský, Ivan (Editor)
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
1995
Rozsah
217 s.
Edice
  • Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica; 304
  • Spisy Masarykovy university v Brně. Filosofická fakulta; 304
  • Spisy filosofické fakulty Masarykovy university v Brně; 304
ISBN
8021011580
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
3-11 Balkanistika a slavistika | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
12-18 Hlavní směry české historické balkanistiky | pdf icon Šesták, Miroslav
Page Chapter number Title
20-29 Česká a slovenská balkanistická jazykověda 1986-1993 | pdf icon Kurzová, Helena
Page Chapter number Title
30-37 Česká a slovenská literární balkanistika posledního desetiletí | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
38-44 Česká a slovenská národopisná balkanistika v letech 1986-1994 | pdf icon Frolcová, Věra
Page Chapter number Title
45-53 O medziliterárnom centrizme balkánskych literatúr | pdf icon Ďurišin, Dionýz
Page Chapter number Title
54-64 Střední a jihovýchodní Evropa jako objekt christianizace a subjekt formování křesťanského univerza | pdf icon Hejl, František
Page Chapter number Title
65-68 Byzantská a novořecká studia v našich zemích (1986-1993) | pdf icon Dostálová, Růžena
Page Chapter number Title
69-75 Vzajemni ali skupni slovanski jezik, kakor ga je oblikoval Matija Majar Ziljski | pdf icon Dolgan, Milan
Page Chapter number Title
76-88 Gramatikalizační procesy v balkánských jazycích | pdf icon Kurzová, Helena
Page Chapter number Title
89-94 Názvy plavuně v jihoslovanských jazycích | pdf icon Havlová, Eva
Page Chapter number Title
95-102 Balkánská jména některých ptáků | pdf icon Šaur, Vladimír
Page Chapter number Title
103-109 Nové nepůvodní předložky v srbštině a češtině | pdf icon Jelínek, Milan
Page Chapter number Title
110-116 První mluvnice češtiny pro Slovince v kontextu českého mluvnictví | pdf icon Hauser, Přemysl
Page Chapter number Title
117-123 Stsl. názvy chleba a jejich kontinuanty v jihoslovanských jazycích | pdf icon Valčáková, Pavla
Page Chapter number Title
124-130 Posesívní adjektiva ve staroslověnštině na pozadí řečtiny | pdf icon Přikrylová, Milena
Page Chapter number Title
131-138 Bulharské a české paralingvistické prostředky ve srovnávacím aspektu | pdf icon Raev, Ivan
Page Chapter number Title
139-141 Balkán a Rusko v první polovině 17. století | pdf icon Procházka, Jiří
Page Chapter number Title
142-148 Fenomén túžby ako štruktúrny element v srbskom stredoveku a chorvátskej renesancii | pdf icon Garjanski, Vladimir
Page Chapter number Title
149-153 Kopitar - Karadžić - Miklošič | pdf icon Nedvědová, Milada
Page Chapter number Title
154-161 Česko-slovinské vztahy na přelomu 19. a 20. století : (jejich společenské předpoklady a charakter) | pdf icon Šťastný, Vladislav
Page Chapter number Title
162-168 Jan Kollár v Danici ilyrské | pdf icon Ivankovićová, Katica
Page Chapter number Title
169-176 Šurminove varijacije na Jagićeve teme | pdf icon Kvapil, Miroslav
Page Chapter number Title
177-183 Balkánské literatury v české škole | pdf icon Dorovská, Dagmar
Page Chapter number Title
184-190 Překlady O.F. Bablera z poezie jižních Slovanů | pdf icon Stavinohová, Zdeňka
Page Chapter number Title
191-197 Masarykova cesta do Bosny a Hercegoviny v roce 1892 | pdf icon Hladký, Ladislav
Page Chapter number Title
198-206 Kosovská otázka v albánsko-jihoslovanských vztazích v letech 1941-1944 | pdf icon Hradečný, Pavel
Page Chapter number Title
207-214 Poválečná reemigrace balkánských Čechů | pdf icon Vaculík, Jaroslav