Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata

Obrázek
Variantní název
Grammaticus
Přispěvatel
Šefčík, Ondřej (Editor)
Vykypěl, Bohumil (Editor)
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
V Brně
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2001
Rozsah
234 s.
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty, 1211-3034; č. 336
ISBN
8021026499
Jazyk
česky
anglicky
německy
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 36697
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
5-6 Předmluva | pdf icon Vykypěl, Bohumil
hidden-section Vorwort
Page Chapter number Title
7-8 Vorwort | pdf icon Vykypěl, Bohumil
Page Chapter number Title
9-10 Proœmivm ad grammaticvm | pdf icon Hoskovec, Jiří
Page Chapter number Title
11-13 Proœmivm ad grammaticvm | pdf icon Hoskovec, Jiří
Page Chapter number Title
14-23 Bibliografie Adolfa Erharta | pdf icon
Page Chapter number Title
24-33 Indo-European kinship terms in *-ə̯2TER | pdf icon Blažek, Václav
Page Chapter number Title
34-44 On the remaking of the middle voice in Indo-Iranian | pdf icon Bubeník, Vít
Page Chapter number Title
45-55 Parisylabá v latinčine | pdf icon Buzássyová, Ľudmila
Page Chapter number Title
56-63 Ie. kořen *AL a germánské názvy pro "věk" | pdf icon Havlová, Eva
Page Chapter number Title
64-90 Přemýšlení (nejen) o litevském kondicionálu | pdf icon Hoskovec, Jiří
Page Chapter number Title
91-98 Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích | pdf icon Janyšková, Ilona
Page Chapter number Title
99-104 K staroslověnskému substantivu spǫdъ | pdf icon Karlíková, Helena
Page Chapter number Title
105 Nová Cizí slova ve slovanských řečech | pdf icon Knobloch, Johann
Page Chapter number Title
106-119 Zur Syntax und Semantik der indogermanischen Kasus | pdf icon Kurzová, Helena
Page Chapter number Title
120-130 Počátky slovanské slovotvorby | pdf icon Pallasová, Eva
Page Chapter number Title
131-134 A common mistranslation of a few lines in the Igor tale | pdf icon Schmalstieg, William R.
Page Chapter number Title
135-143 Etymologie und semantische Parallele | pdf icon Schmidt, Karl Horst
Page Chapter number Title
144-148 Stsl sętъ/sęti semper provocans | pdf icon Skalka, Boris
Page Chapter number Title
149-155 Argument laryngalisticzny w etymologii balto-słowiańskiej | pdf icon Smoczyński, Wojciech
Page Chapter number Title
156-164 Word borders in Old Indo-Aryan | pdf icon Šefčík, Ondřej
Page Chapter number Title
165-174 Др.-инд. prathamá- : к реконструкции одного из вариантов индоевропейской концепции "первого" | pdf icon Toporov, Vladimir Nikolajevič
Page Chapter number Title
175-200 Dravidian and Altaic "hot - fire - heat" : (dedr 1458 and the related etyma with initial k-/g-) | pdf icon Vacek, Jaroslav
hidden-section Regardings PS *ědъ
Page Chapter number Title
201-205 Regardings PS *ědъ | pdf icon Valčáková, Pavla
Page Chapter number Title
206-210 Poznámky k disjunktivnímu/alternativnímu li v staroslověnštině | pdf icon Večerka, Radoslav
Page Chapter number Title
211-223 Zwei lettonistische Bemerkungen | pdf icon Vykypěl, Bohumil
Page Chapter number Title
224-225 Pastabos lietuvių kalbos 1. sing. cond. formų istorijai | pdf icon Zinkevičius, Zigmas
Page Chapter number Title
226-232 K funkci slovesa dát - дать v češtině a v ruštině | pdf icon Žaža, Stanislav