Синтаксис русского творительного : (структурно-сравнительное исследование)

Obrázek
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1964
Rozsah
285 s.
Edice
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 94
Jazyk
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 101528
Subject PHNK
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
5-18 Введение и обобщение | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
19-154 1. | Творительный семантический : (адвербиальный, обстоятельственный) | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
155-248 2. | Творительный синтаксический : (неадвербиальный, необстоятельственный) | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
249-257 Основная научная литература | pdf icon Mrázek, Roman
hidden-section Тексты
Page Chapter number Title
258-265 Тексты | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
266-270 Syntax ruského instrumentálu : souhrn | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
271-275 Syntax des russischen Instrumentals : Zusammenfassung | pdf icon Mrázek, Roman
Page Chapter number Title
276-281 Предметный указатель | pdf icon Mrázek, Roman