Ludvík Feuerbach a mladý Marx

Název: Ludvík Feuerbach a mladý Marx
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Státní pedagogické nakladatelství
Rok vydání
1962
Rozsah
275 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 76
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 60370
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section [Předmluva]
Chapter number Title Custom text
[Předmluva] | 5–[7]
PDF
Chapter number Title Custom text
1. | Časový vznik, rozsah, intenzita Feuerbachova filosofického vlivu na mladého Marxe | 9–14
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Feuerbachův filosofický vývoj až do vydání jeho "Podstaty křesťanství" | 15–35
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Počáteční fáze Marxova filosofického vývoje ; Srovnání Feuerbachova a Marxova vztahu k Hegelově filosofii | 36–48
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Marxovo postavení mezi mladohegelovci ; Charakteristika mlado-hegelovců, zvl. F. Strausse a B. Bauera | 49–63
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Mladohegelovská kritika křesťanství ; Feuerbachův vývoj k materialismu prostřednictvím kritiky náboženství ; Marxův vývoj k materialismu a momenty, které na tento vývoj měly vliv | 64–88
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Charakteristika Feuerbachova antropologismu a humanismu ; Rozdíl mezi Feurbachovým a Marxovým filosofickým překonáváním Hegela ; Marxův přechod od revolučního demokratismu ke komunismu a k dialektickému materialismu | 89–114
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Srovnání Feuerbachovy a Marxovy koncepce "odcizení" ; Rozdílné pojetí "odcizení" u Hegela a u Marxe ; Kritika Lukácsovy koncepce "Marxizace" Hegela | 115–143
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
8. | Marxův objev historické úlohy dělnické třídy a definitivní rozchod s mladohegelovci ; Marxova kritika Feuerbachova antropologismu ; "Svatá rodina" a "německá ideologie" | 144–163
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
9. | Zhodnocení Feurbachova vlivu na mladého Marxe ; Kritika Plechanovova a Mehringova hodnocení tohoto vlivu ; Pokus o periodizaci filosofického vývoje mladého Marxe | 164–186
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Kritika reformistických, buržoazních a revizionistických interpretací Marxova raného filosofického vývoje (Bernstein, Adler, Masaryk, Lange, De Man, Loewith, existencialisté, novothomisté — pokusy o falšování geneze marxistické filosofie) | 187–212
Riedel, Gustav
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | O charakteru působení Feuerbachovy filosofie na mladého Marxe ; Celkové pojetí geneze marxistické filosofie | 213–225
Riedel, Gustav
PDF
hidden-section Poznámky
Chapter number Title Custom text
Poznámky | 226–[266]
Riedel, Gustav
PDF
hidden-section Použitá literatura
Chapter number Title Custom text
Použitá literatura | 267–272
Riedel, Gustav
PDF