Thematic elements

Název: Thematic elements
Variantní název:
  • Tematické prvky
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1983, roč. 15, č. 1, s. [49]-85
Rozsah
[49]-85
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Beneš, E. (1971). Die Besetzung der ersten Position im deutschen Aussagesatz, Sprache der Gegenwart 17 (Düsseldorf).

[2] Daneš, F. (1964). Téma/základ/východisko výpovědi, SaS 25.

[3] Daneš, F. (1974). FSP and the text organization, Papers on Functional Sentence Perspective (ed. F. Daneš) (Prague).

[4] Enkvist, N. E. (1976). Notes on valency, semantic scope, and thematic perspective as parameters of adverbial placement in English, Reports on text linguistics — Approaches to Word Order (Åbo).

[5] Firbas, J. (1961). On the communicative value of the Modern English finite verb, BSE 3.

[6] Firbas, J. (1964). On defining the theme in functional sentence analysis. TLP 1.

[7] Firbas, J. (1965). A note on transition in functional sentence analysis, PP 8.

[8] Firbas, J. (1966). Non-thematic subjects in Contemporary English, TLP 2.

[9] Firbas, J. (1968). On the prosodic features of the Modern English finite verb as means of functional sentence perspective (More thoughts on transition proper), BSE 7.

[10] Firbas, J . (1971). On the concept of communicative dynamism in the theory of functional sentence perspective, SPFFBU A 19.

[11] Firbas, J. (1975). On 'existence/appearance on the scene' in functional sentence perspective, PSE 16.

[12] Firbas, J. (1976). K problematice tématu výpovědi, Text, język, poetyka (ed. M . R. Mayenowa) (Wrocław).

[13] Firbas, J. (1979). A functional view of 'ordo naturalis', BSE 13.

[14] Firbas, J. (1981). Scene and perspective, BSE 14.

[15] Firbas, J. (1982). Has every sentence a theme and a rheme?, in Language form and linguistic variation, Papers dedicated to Angus Mcintosh (ed. J. Anderson) (Amsterdam).

[16] Firbas, J. (1983). On some basic issues of the theory of functional sentence perspective (Comments on Alexander Szwedek's critique), the present volume of BSE.

[17] Halliday, M. A. K. (1967). Notes on transitivity and theme in English, Part 2, Journal of Linguistics 3 (London).

[18] Halliday, M. A. K. (1969). On finiteness and modality in the English verb, a paper prepared for the Center for Applied Linguistics Tenth Anniversary Conference on the English Verb (April 1969).

[19] Halliday, M. A. K., Hasan, R. (1976). Cohesion in English (Longman).

[20] Hausenblas, K. (1969). Krátká úvaha na téma "téma", Česká literatura 17 (Prague).

[21] Horálek, K. (1967). Filozofie jazyka, Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia 15 (Prague).

[22] Horecký, J. (1958). Poriadok slov v odbornom štýle, Naša veda 5 (Bratislava).

[23] Kirkwood, H. W. (1970). Some systemic means of 'functional sentence perspective' in English and German, IRAL 8 : 2 (Heidelberg).

[24] Leontjev, A. A. et al. (1968). Teorija rečevoj dejateľnosti (Moscow).

[25] Malory, Sir Thomas (1977). Le Morte D'Arthur (Oxford University Press).

[26] Malory, Sir Thomas (1979). Le Morte D'Arthur (ed. J. Cowen) (Penguin Books).

[27] Mathesius, V. (1939). O tak zvaném aktuálním členění věty, SaS 5, reprinted in Mathesius 1947.

[28] Mathesius, V. (1947). Čeština a obecný jazykozpyt (Prague).

[29] Palek, B. (1968). Cross-reference, Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia 15 (Prague).

[30] Poldauf, I. (1967). On lexical limitations to grammatical categories, PSE 12.

[31] Sgall, P., Hajičová, E., Benešová, E. (1973). Topic, Focus, and Generative Semantics (Kronberg, Taunus).

[32] Sgall, P., Daneš, F. (1978). Téma a réma v české lingvistice, Text, język, poetyka (ed. M. R. Mayenowa) (Wrocław).

[33] Svoboda, A. (1968). The hierarchy of communicative units and fields as illustrated by English attributive constructions, BSE 7.

[34] Svoboda, A. (1981a). Two chapters on scene, BSE 14.

[35] Svoboda, A. (1981b). Diatheme, Opera Universitatis Purkynianae, Facultas Philosophica (Brno).

[36] Svobodová, K. (1981). Thematic elements in the Middle English prose, an unpublished diploma thesis, the Philosophical Faculty of the University of Brno (Brno).

[37] Trnka, B. (1968). On word order in structural linguistics, TLP 3.

[38] Uhlířová, L. (1969). Vztah syntaktické funkce větného členu a jeho místa ve větě, SaS 30.

[39] Uhlířová, L. (1972). On the quantitative analysis of clause and utterance in Czech, PSML 4.

[40] Uhlířová, L. (1980). K aktuálnímu členění podřadného spojení vět (konkurence vyjadřování větného a nevětného), SaS 41.

[41] Vachek, J. (1958). Notes on the development of language seen as a system of systems, SPFFBU A 3.

[42] Vachek, J. (ed.) (1964). A Prague School reader (Bloomington).

[43] Vachek, J. (ed.) (1966). The Linguistic School of Prague (Bloomington).

[44] Vachek, J. (1976). Selected writings in English and general linguistics (Prague).