On some characteristic features of the conditional and the subjunctive in Italian and in English compared with Finnish and Czech

Název: On some characteristic features of the conditional and the subjunctive in Italian and in English compared with Finnish and Czech
Variantní název:
  • K charakteristice kondicionálu a konjunktivu v italštině a v angličtině ve srovnání s finštinou a češtinou
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1983, roč. 15, č. 1, s. [111]-135
Rozsah
[111]-135
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Battaglia, S., Pernicone, V. (1960). La grammatica italiana (Turin).

[2] Bauer, J., Grepl, M. (1972). Skladba spisovné češtiny [Syntax of standard Czech] (Prague).

[3] Dizionario Garzanti della lingua italiana (1965). (Milan).

[4] Dokulil, M. et al. (1963). O češtině pro Čechy [On Czech for Czechs] (Prague).

[5] Du Maurier, D. (1970). Rebecca (Penguin Books).

[6] Du Maurier, D. (1972). La prima moglie, translation A. Scalero (Milan).

[7] Du Maurier, D. (1966). Rebekka, translation H. Vasara (Porvoo-Helsinki).

[8] Du Maurier, D. (1946). Mrtvá a živá, translation J. B. Šuber (Prague).

[9] Grammatika finskogo jazyka (1958). (Moscov- Leningrad).

[10] Marchese, A., Sartori, A. (1970). Il segno il senso (Milan).

[11] Nykysuomen sanakirja (1962). (Porvoo-Helsinki).

[12] Ondráček, J. (1971). Poznámky k funkci kondicionálu při vyjadřování následnosti v angličtině a v italštině [Notes on the function of the conditional used to express posteriority in English and In Italian], Časopis pro moderní filologii 53. 63-80 (Prague).

[13] Penttilä, A. (1963). Suomen kielioppi (Porvoo-Helsinki).

[14] Schmitt Jensen, J. (1970). Subjonctif et hypotaxe en Italien (Odense University Press).

[15] Suomalais-venäläinen sanakirja (1975) (Moscov).

[16] Waltari, M. (1949). Neljä päivänlaskua (Porvoo-Helsinki).

[17] Waltari, M. (1976). Čtyři západy slunce, translation M. Hellmuthová (Prague).

[18] Weinrich, H. (1964). Tempus. Besprochene und erzählte Welt (Stuttgart).