On adverbials of agency in English and Czech

Název: On adverbials of agency in English and Czech
Variantní název:
  • O příslovečných určeních původce děje v angličtině a češtině
Autor: Golková, Eva
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1983, roč. 15, č. 1, s. [37]-48
Rozsah
[37]-48
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Daneš, F. (1957). Intonace a věta ve spisovné češtině [Intonation and sentence in standard Czech] (Prague).

[2] Dušková, L. (1971). On some functional and stylistic aspects of the passive voice in present-day English, Philologica Pragensia 14.117-43 (Prague).

[3] Dušková, L. (1972). The passive voice in Czech and in English, Philologica Pragensia 15.93-118 (Prague).

[4] Firbas, J . (1975). On the thematic and non-thematic section of the sentence, Style and text (Studies presented to Nils Erik Erikvist) 317—34 (Stockholm).

[5] Firbas, J. (1980). Post-intonation-centre prosodic shade in the modern English clause, Studies in English linguistics for Randolph Quirk, ed. by Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik, 125-33 (London).

[6] Firbas, J . (1981). Scene and perspective, Brno Studies in English 14.37-79 (Brno).

[7] Firbas, J., Golková, E. (1975). An analytical bibliography of Czechoslovak studies in functional sentence perspective 1900—1972, (Brno).

[8] Golková, E. (1981). Jan Firbas's publications, Brno Studies in English 14.15-22 (Brno).

[9] Svartvik, J . (1966). On voice in the English verb (The Hague-Paris).

[10] Šmilauer, V. (1966). Novočeská skladba [Syntax of modern Czech] (Prague).

[11] Uhlířová, L. (1974). O vztahu sémantiky příslovečného určení k aktuálnímu členění [Semantics of adverbials and their roles in functional sentence perspective], Slovo a slovesnost 35.99-106. (Prague).

[12] Uhlířová, L. (1978). On the statistical distribution of adverbials, Prague Studies in Mathematical Linguistics 6.59-72.