Placiality : the renewal of the significance of place in modern cultural theory

Název: Placiality : the renewal of the significance of place in modern cultural theory
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2000, roč. 26, č. 1, s. [85]-100
Rozsah
[85]-100
  • ISSN
    1211-1791
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Buck-Morss, Susan (1991). The Dialectics of Seeing (Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press).

[2] Carter, Paul (1996). The Lie of The Land (London: Faber and Faber).

[3] Casey, Edward (1998). The Fate of Place: A Philosophical History (Berkeley: University of California Press).

[4] Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (1994). What Is Philosophy?, transl. by Graham Burchill and Hugh Tomlinson (London: Verso).

[5] Deleuze, Gilles & Guattari, Felix (1988). A Thousand Plateaus, transl. by Brian Massumi (London: The Athlone Press).

[6] Lefebvre, Henri (1991). The Production of Space, transl. by Donald Nicholson-Smith (Oxford: Basil Blackwell).