On the communicative functions of nucleus bearers : a contrastive study of Czech and English

Název: On the communicative functions of nucleus bearers : a contrastive study of Czech and English
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1997, roč. 23, č. 1, s. [43]-50
Rozsah
[43]-50
  • ISSN
    1211-1791
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ALTENBERG, B. (1987) Prosodic Patterns in Spoken English (Lund: Lund University Press).

[2] CHAMONIKOLASOVÁ, J, (1996). Proceedings from the 5th Conference on English, American and Canadian studies, Brno 1996

[3] COUPER-KUHLEN, E. (1986) An Introduction to English Prosody (Tübingen: Niemeyer).

[4] CRUTTENDEN, A . (1986) Intonation (Cambridge: CUP).

[5] CRYSTAL, D . (1969). Prosodic Systems and Intonation in English (Cambridge: CUP).

[6] DANEŠ, F. (1957) Intonace a věta ve spisovné češtině (Prague: Academia).

[7] FIRBAS, J. (1980). Post-intonation-centre prosodic shade in the modem English clause, Studies in English linguistics for Randolph Quirk, ed. by Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik, 125-33 (London).

[8] FIRBAS, J. (1985). Thoughts on functional sentence perspective, intonation and emotiveness, Brno studies in English 16.11-48 (Brno).

[9] FIRBAS, J. (1987). Thoughts of functional sentence perspective, intonation and emotiveness, Part Two, Brno studies in English 17.9-49 (Brno).

[10] FIRBAS, J. (1990). Degrees of communicative dynamism and degrees of prosodic prominence, Brno studies in English 18.21-66 (Brno).

[11] FIRBAS, J. (1992). FSP in written and spoken communication. Cambridge: CUP)

[12] GIMSON, A.C . (1970). An introduction to the pronunciation of English (London).

[13] GIMSON - Cruttenden (1994) Pronunciation of English (Cambridge: Edward Arnold).

[14] HAVEL, V. (1992) Hry. (Prague: Lidove noviny)

[15] HAVEL, V. (1990) Three plays. (London: Faber and Faber)

[16] Mluvnice čestiny 3 [A Grammar of Czech 3] (1987). (Prague: Academia)

[17] O'CONNOR, J. D. O. AND ARNOLD, G.F. (1973). Intonation of colloquial English (London).

[18] PALKOVÁ, Z . (1994) Fonetika a fonologie (Prague: Academia).

[19] Příručni mluvnice češtiny [A reference grammar of Czech] (1995). (Prague: Lidové noviny)

[20] SVARTVIK, J., QUIRK R. (1979). A Corpus of English Conversation (Lund: Lund University Press).

[21] SVOBODA, A. (1981). Diatheme (Brno).

[22] SVOBODA, A. (1987). Functional perspective of the noun phrase, Brno studies in English 17.61-86 (Brno).