Poetic religious text and FSP

Název: Poetic religious text and FSP
Autor: Adam, Martin
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2003, roč. 29, č. 1, s. [43]-49
Rozsah
[43]-49
  • ISSN
    1211-1791
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. (1989) Praha: Ekumenická rada církví.

[2] Douglas, J. D. (1982). New Bible Dictionary. Leicester: InterVarsity Fellowship.

[3] Firbas, J. (1961). 'On the communicative value of the English verb'. Brno Studies in English 3: 79-104.

[4] Firbas, J. (1987). 'On two starting points of communication'. In Steele and Threadgold (eds), vol. 1,23-46.

[5] Firbas, J. (1992). Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge UP.

[6] Firbas, J. (1995). 'On the thematic and the rhematic layers of a text'. Organization in Discourse: Proceedings from the Turku Conference, Anglicana Turkuensia 14. Warwik, Tauskanen and Hiltunen (eds) 1995: 59-72.

[7] Kohlenberger, J. R., ed. (1997). The Contemporary Parallel New Testament. New York and Oxford: Oxford UP.