Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences

Název: Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2003, roč. 29, č. 1, s. [9]-20
Rozsah
[9]-20
  • ISSN
    1211-1791
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Název článku v tištěném obsahu: Pitch patterns of English and Czech indicative and interrogative sentences
Reference
[1] Chafe, W.L. (1994) Discourse, Consciousness, and Time. Chicago: U of Chicago P.

[2] Chamonikolasová, J. (1997) 'On the communicative functions of nucleus bearers'. Brno Studies in English 23: 43-50.

[3] Chamonikolasová, J. (1998) Intonation in English and Czech Dialogues. Unpublished PhD thesis, Brno: Masaryk University, Faculty of Arts.

[4] Chamonikolasová, J. (2000) 'On the capacity of different word classes to signal prosodic prominence'. Brno Studies in English 26: 5-12.

[5] Cruttenden, A. (1986) Intonation. Cambridge: Cambridge UP.

[6] Crystal, D. (1969) Prosodic Systems and Intonation in English. Cambridge: Cambridge UP.

[7] Daneš, F. (1957) Intonace a věta ve spisovné češtine [Intonation and sentence in present-day standard Czech]. Prague: Academia.

[8] Dokulil, M. et al. (1986) Mluvnice češtiny [A Grammar of Czech]. Prague: Academia.

[9] Dušková, L. et al. (1988) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny [A grammar of contemporary English against the background of Czech], Prague: Academia.

[10] Firbas, J. (1972) 'On the interplay of prosodic and non-prosodic means of functional sentence perspective'. In Fried, V. (ed.) The Prague school of Linguistics and language teaching. London: Oxford UP: 77-94.

[11] Firbas, J. (1980) 'Post-intonation-centre prosodic shade in the modem English clause'. In Greenbaum, Leech and Svartvik (eds): 125-33.

[12] Firbas, J. (1985) 'Thoughts on functional sentence perspective, intonation and emotiveness'. Brno Studies in English 16: 11-48.

[13] Firbas, J. (1992) Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge UP.

[14] Havel, V. (1992) Three plays. Trans. Věra Blackwell. London: Faber and Faber.

[15] Havel, V. (1992) Hry [Plays]. Prague: Lidové noviny.

[16] Karlík, P., M. Nekula, Z. Rusínová et al. (1995) Příruční mluvnice češtiny [A handbook of Czech grammar]. Prague: Lidové noviny.

[17] Krčmová, M. (1995) 'Členění souvislé řeči' [Intonation in continuous speech]. In Karlík, P., M. Nekula, Z. Rusínová et al. 1995.

[18] Li, Ch. N., ed. (1976) Subject and topic. New York: Academic Press.

[19] O'Connor, J. D. 0., Arnold, G. F. (1973) Intonation of colloquial English. 2nd edition, London: Longman.

[20] Palková, Z. (1994) Fonetika a fonologie češtiny [Phonetics and phonology of Czech]. Prague: Karolinum, Charles University.

[21] Svartvik, J., Quirk, R. (1980) A Corpus of English Conversation. Lund: CWK Gleerup.

[22] Svartvik, J., Quirk, R. (1991) London-Lund Corpus. ICAME Corpus Collection on CD-ROM. Bergen: Humanistisk Datasenter.