Professor Josef Vachek - an honorary doctor of Masaryk university

Název: Professor Josef Vachek - an honorary doctor of Masaryk university
Variantní název:
  • Josef Vachek - čestným doktorem Masarykovy univerzity
Autor: Firbas, Jan
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1991, roč. 19, č. 1, s. [189]-190
Rozsah
[189]-190
  • ISSN
    0231-5351
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Jakobson, R. (1934). O předpokladech pražské lingvistické školy [On the pre-conditions of the emergence of the Prague school of linguistics], Index 6.6—9 (Brno).

[2] Masaryk, T. G. (1887). Versuch einer concreten Logik (Vienna).

[3] Mathesius, V. (1911). O potenciálnosti jevů jazykových. Věstník Královské české společnosti nauk, třída filoz.-hist., Nr. 2.1—24 (Prague). — Reprinted in Vachek 1964.1—32.

[4] Mathesius, V. (1964). On the potentiality of the phenomena of language, in Vachek 1964.1—32. — Vachek's English translation of Mathesius 1911.

[5] Vachek, J., ed. (1964). A Prague school reader in linguistics (Bloomington, Indiana).