The complex sentence in British and Czech grammar

Název: The complex sentence in British and Czech grammar
Variantní název:
  • Podřadné souvětí v britské a české gramatice
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1991, roč. 19, č. 1, s. [65]-75
Rozsah
[65]-75
  • ISSN
    0231-5351
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bauer, J. and Grepl, M. (1975). Skladba spisovné češtiny [Syntax of standard Czech] (Prague). 2nd ed.

[2] Dušková, L. (1991). An attempt at a classification of irregular sentences and nonsentences, Acta Universitatis Carolinae 1, Prague studies in English 19.71—81 (Prague).

[3] Dušková, L. (in press). On some distinctions between British and Czech grammatical theory.

[4] Hladký, J. (1961). Remarks on complex condensation phenomena in some English and Czech contexts, Brno studies in English 3.105—118 (Prague).

[5] Kopečný, F. (1962). Základy české skladby [Essentials of Czech syntax] (Prague).

[6] Mathesius, V. (1961). Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně lingvistickém [A functional analysis of present day English on a general linguistic basis] (Prague). English translation 1975.

[7] Mluvnice češtiny 2 Tvarosloví (1986). [A grammar of Czech 2 Accidence] (Prague).

[8] Mluvnice češtiny 3 Skladba (1987). [A grammar of Czech 3 Syntax] (Prague).

[9] Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G. and Svartvik, J. (1985). A comprehensive grammar of the English language (London).

[10] Svoboda, K. (1972). Souvětí spisovné češtiny [The multiple sentence in standard Czech] (Prague).

[11] Smilauer, V. (1969). Novočeská skladba [Syntax of modern Czech] (Prague). 3rd ed.

[12] Vachek, J. (1955). Some thoughts on the so-called complex condensation in modern English. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 3.63—77 (Brno).