On English adverbials of agency in the penultimate sentence position

Název: On English adverbials of agency in the penultimate sentence position
Variantní název:
  • O anglických příslovečných určeních původce děje v předposlední větné pozici
Autor: Golková, Eva
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 1985, roč. 16, č. 1, s. 63-71
Rozsah
63-71
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Dvořaková, E. (1964). On the English and Czech situational adverbs in functional sentence perspective, Brno studies in English 4.129—42 (Prague).

[2] Firbas, J. (1979). A functional view of 'ordo naturalis', Brno studies in English 13.29—59 (Brno).

[3] Firbas, J. (1980). Post-intonation-centre prosodic shade in the modern English clause, Studies in English linguistics for Randolph Quirk, ed. by Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik, 125—33 (London).

[4] Firbas, J. (1981). Scene and perspective, Brno studies in English 14.37—79 (Brno).

[5] Firbas, J. (1983). On some basic issues of the theory of functional sentence perspective (Comments on Alexander Szwedek's critique), Brno studies in English 15.9—36 (Brno).

[6] Golková, E. (1983). On adverbials of agency in English and Czech, Brno studies in English 15.37-47 (Brno).

[7] Hajičová, E. and Sgall, P. (1982). Functional sentence perspective in the Slavonic languages and in English, Južnoslovenski filolog 38.19—34 (Beograd).

[8] Svoboda, A. (1983). Thematic elements, Brno studies in English 15.49—86 (Brno).

[9] Šmilauer, V. (1966). Novočeská skladba /Syntax of modern Czech/ (Prague).

[10] Uhlířová, L. (1974). O vztahu sémantiky příslovečného určení k aktuálnímu členění /Semantics of adverbials and their roles in functional sentence perspective/, Slovo a slovesnost 35.99-106 (Prague).