Témata výchovy, školství a vzdělávání v díle redaktorů Lidových novin Eduarda Basse a Karla Poláčka v meziválečném období

Název: Témata výchovy, školství a vzdělávání v díle redaktorů Lidových novin Eduarda Basse a Karla Poláčka v meziválečném období
Variantní název
The themes of education and schooling in the works of editors of Lidové noviny newspaper, Eduard Bass and Karel Poláček, in the period between the wars
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, roč. 51, č. U8, s. [143]-147
Rozsah
[143]-147
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí