Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny?

Název: Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny?
Variantní název:
  • Developing inclusive education systems : what are the levers for change?
Autor: Ainscow, Mel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, roč. 53, č. U10, s. [33]-47
Rozsah
[33]-47
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.