K problematice činitelů působících ve vyučování a k jejich vlivu na prospěch či neprospěch žáků na základní škole

Název: K problematice činitelů působících ve vyučování a k jejich vlivu na prospěch či neprospěch žáků na základní škole
Variantní název
About problems of factors which have an influence on schooling and about theirs influence on school results of pupils at the primary school
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. [119]-125
Rozsah
[119]-125
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí