Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě"

Název: Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě"
Variantní název:
  • Barriers to adult participation in courses of lifelong education : "money is only the top priority"
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. [119]-131
Rozsah
[119]-131
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.