Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci)

Název: Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci)
Variantní název:
  • Adult civic education in the Czech Republic (context, participation, offer and participants)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, roč. 54, č. U11, s. [41]-53
Rozsah
[41]-53
  • ISSN
    1211-6971
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto textu se budeme věnovat účasti dospělých na občanském vzdělávání, povšimneme si existující nabídky takto zaměřeného neformálního vzdělávání dospělých, podáme charakteristiku dospělých účastníků občanského vzdělávání v České republice a ukážeme, v čem se tito liší od lidí, kteří se takového vzdělávání neúčastní. Vycházíme z dat získaných z reprezentativního dotazníkového šetření v rámci výzkumu Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje1, jenž byl popsán v úvodní části tohoto sborníku.