Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha

Název: Básnická alegorie jako politikum a paradoxy její recepce na příkladu poezie Julia Zeyera a Svatopluka Čecha
Variantní název:
  • Dichterallegorie als Politikum und Paradoxe ihrer Rezeption am Beispiel der Poesie von Julius Zeyer und Svatopluk Čech
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. [123]-133
Rozsah
[123]-133
  • ISSN
    1213-2144
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.