Discourse as function : introduction

Autor: Chovanec, Jan
Zdrojový dokument: Brno studies in English. 2009, roč. 35, č. 2, s. [5]-9
Rozsah
[5]-9
  • ISSN
    0524-6881 (print)
    1805-0867 (online)
Type: Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Document