Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2006, roč. 55, č. R11