[Pirjov, Genčo D. Detska psychologija a defektologija]

Název: [Pirjov, Genčo D. Detska psychologija a defektologija]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, roč. 10, č. B8, s. 128-131
Rozsah
128-131
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Pirjov, Genčo D. Detska psychologija a defektologija. 2. přeprac. vydání. Sofia: Nauka i izkustvo, 1959. 556 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.